Kế hoạch tháng 5 năm 2022

Thành viên:THPT Cửa Lò     Bài viết: 186
Thứ bảy - 07/05/2022 08:03
   SỞ GD -ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT CỬA LÒ
 
      Số: 38/KH-THPTCL
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                    Cửa Lò, ngày 03 tháng 5 năm 2022
 
KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2022
 
I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5:
- Thi đua lập thành tích chào mừng 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022).
- Tích cực ôn tập cuối năm cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12.
- Hoàn thành chương trình, kiểm tra đánh giá học sinh. Đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên.
- Chuẩn bị phương án tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT.
- Chuẩn bị các điều kiện cơ bản về chuyên môn, cơ sở vật chất phục vụ dạy học năm học 2022 – 2023.
II. Nhiệm vụ cụ thể tháng 5:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, QP-AN, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thực hiện QCDC:
1.1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
- Thực hiện nghiêm túc giờ giấc trong công tác, giảng dạy, hội họp.
- Chuẩn bị cho sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Chuẩn bị cho sinh hoạt chi bộ tháng 6):
           + Báo cáo việc thực hiện, triển khai các bài học trong cuốn tài liệu: “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống”: ĐC Hoàng.
           + Báo cáo công tác tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên trường THPT Cửa Lò: ĐC Thanh.
           + Báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn của Tổ chuyên môn Ngữ Văn – Ngoại ngữ: ĐC Giang.
1.2. Đối với học sinh:
- Tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh. Thường xuyên nhắc nhở học sinh trong việc thực hiện nội quy, nhất là việc chấp hành pháp luật về ATGT, sử dụng mạng xã hội có văn hóa, nghiêm túc thực hiện các quy tắc ứng xử của học sinh trường THPT Cửa Lò, đi học đúng giờ, ...
- Thường xuyên quán triệt học sinh trong việc tự bảo vệ bản thân, phòng chống đuối nước và tích cực chung tay các hoạt động vì cộng đồng (thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid 19; phòng, tránh các bệnh mùa hè; phòng, tránh đuối nước; ...).
- Các GVCN khối 12 cùng với các GVBM dạy khối đánh giá thực chất năng lực của từng học sinh, từ đó thường xuyên nhắc nhở, động viên để các em ôn tập hiệu quả, đồng thời tư vấn, định hướng cho các em trong việc chọn trường, chọn ngành, chọn nghề.
2. Công tác chuyên môn
2.1.Hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2021 – 2022.
2.1.1 Cập nhật số tiết thiếu, BCM xếp lịch dạy bù vào tuần 37.
2.1.2. Tổ chức ôn tập cuối năm và kiểm tra đánh giá:
- Các tổ chuyên các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập cuối năm cho các bộ môn, chú ý việc hướng dẫn học sinh tự làm đề cương ôn tập chi tiết, tự ôn tập để hoàn thành tốt các bài kiểm tra, đánh giá cuối năm.
- Sau kì thi thử tốt nghiệp lần 2, lần 3 phân tích kết quả để điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho học sinh, hướng dẫn, tư vấn cho học sinh về phương pháp ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài thi.
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh trong học kì 2 và cuối năm học phải đảm bảo nghiêm túc đúng quy định.
*Lưu ý:
+ Đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo đúng năng lực, ghi nhận sự tiến bộ của học sinh đồng thời thực hiện tốt việc quản lí kết quả học tập của học sinh ở sổ theo dõi và đánh giá học sinh.
+ Vào điểm đúng thời gian quy định. Giáo viên có sai sót điểm trên vnedu phải viết giấy đề nghị chỉnh sửa và được sự đồng ý của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn mới được thay đổi (không tùy tiện sửa chữa).
2.2. Các tổ chuyên môn hoàn thành các hoạt động CM, hoàn thiện hồ sơ : NCBH, dạy học theo chủ đề, chuyên đề tổ, hoạt động trải nghiệm, GDHN, giáo dục STEM …
2.3 Ôn thi TNTHPT Quốc gia cho học sinh khối 12: Dự kiến từ 20/5 đến 20/6.
- Các nhóm CM xây dựng kế hoạch cụ thể và nạp ban CM trước ngày 10/5.
- Giáo viên được phân công ôn tập nghiên cứu các nội dung đã thống nhất để biên soạn bài giảng, đề ôn luyện phù hợp với mức độ tiếp thu và mục tiêu đối với từng đối tượng học sinh.
- Thực hiện đúng lịch BCM sắp xếp đảm bảo thời lượng của từng môn.
2.4. Tổ chức KSCL cuối năm kết hợp thi thử lần 3 cho khối 12 theo đề và lịch thi chung của Sở.
2.5. Kiểm tra HSCM cuối năm của các tổ, cá nhân.
3. Công tác Lao động, cơ sở vật chất, ANTH, YTHĐ
3.1. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19, các bệnh mùa hè và bệnh viêm màng não.
3.2. Tiếp tục tuyên truyền phòng chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy cho học sinh.
3.3. Kiểm tra việc bảo quản, triển khai sử dụng thiết bị dạy học.
3.4. Đăng ký mua sắm thiết bị dạy học đáp ứng nội dung dạy học lớp 10 theo chương trình GDPT năm 2018 (Căn cứ Thông tư 39 của Bộ Giáo dục và các điều kiện thực tế của nhà trường).
3.5. Tổ chức lao động làm tổng vệ sinh xung quanh trường học.
3.6. Tiến hành kiểm tra CSVC cuối năm học để xếp loại thi đua cho các lớp, các lớp khối 10, 11 bàn giao CSVC cho nhà trường trước khi nghỉ hè.
3.7. Ban ANTH và Đoàn trường tăng cường công tác kiểm tra nề nếp, việc chấp hành pháp luật của học sinh (đặc biệt là luật giao thông), kịp thời phát hiện và xử lý các học sinh vi phạm.
4. Công tác đoàn thể:
4.1. Công đoàn:
- Tiếp tục động viên cán bộ, giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ năm học.
- Phối hợp với đoàn trường tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6.
4.2. Đoàn trường:
- Tiến hành công tác kiểm tra nề nếp đoàn chặt chẽ, chính xác và linh hoạt. Triển khai cho học sinh đeo phù hiệu các buổi học sáng và chiều (Đoàn trường cần tăng cường kiểm tra nề nếp của học sinh trong các giờ ra chơi, cuối mỗi buổi học).
- Rà soát và thực hiện các nhiệm vụ  năm học 2021 – 2022 theo Nghị quyết Đại hội Đoàn trường, hướng dẫn học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương, phối hợp với nhà trường tổ chức Lễ tổng kết và chia tay học sinh khối 12.
- Chuẩn bị số liệu để xét thi đua các lớp cuối năm học.
5. Công tác Đảm bảo chất lượng.
- Tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021 – 2022.
6. Nhóm văn phòng:
- Văn thư chuẩn bị VPP cho các kỳ thi.
- Kế toán, thủ quỹ đôn đốc GVCN quyết toán các khoản kịp thời, chuẩn bị kinh phí cho 2 kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 và thi THPT Quốc gia.
 

 
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022
 
Ngày Nội dung công việc Phân công
01, 02  
- Nghỉ Lễ
 
 
04 - 13 Học sinh 12 ĐKDT trực tuyến, TS tự do đăng ký trực tiếp Đc Tú
06 Họp chi bộ, họp cơ quan Cấp ủy, BGH
06 Tập huấn nhập dữ liệu TS10 trực tuyến Đc Tú
13 14h30’:  Họp ban đại diện CMHS lớp 12 BGH, đoàn trường
14 Sáng: tiết 1-2:Họp hội đồng xét nâng lương 6 tháng đầu năm 2022.
Chiều: Hội nghị CMHS lớp 12.
BGH
16 Nhận hồ sơ và lệ phí tuyển sinh vào 10.
Hoàn thành các công việc: In Phiếu ĐKDT, Phiếu ĐKDT số 1, Phiếu ĐKDT số 2 của thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022; kí tên, đóng dấu trên các Phiếu ĐKDT đã in; lưu tại Đơn vị Phiếu ĐKDT số 1; giao lại cho thí sinh Phiếu ĐKDT số 2.
ĐC Lan, ĐC Tú
 
ĐC Thanh, ĐC Lan
 
 
 
17 Hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2. GV
20 GVBM hoàn thành tổng kết điểm cho học sinh (22h00 nhà trường khóa phần nhập điểm).
Nhận danh sách và hồ sơ của các trường THCS và báo cáo về Sở số lượng TS dự thi.
GVBM
 
 
ĐC Lan, đc Tú.
21 - Các lớp xếp HK cuối năm. GVCN
22,23 - Thi thử tốt nghiệp lần 3 (Toàn tỉnh) BGH
23 - Tự kiểm tra chéo hồ sơ thi tốt nghiệp  
24 - Hoàn thành chương trình các môn học
-Duyệt kết quả xếp loại HL, HK.
- GVCN nhập hạnh kiểm, rà soát các thông tin của học sinh hoàn thành trước 22h (từ 22h sẽ khóa sổ điểm).
- Nộp dữ liệu thi TS 10 về Sở.
-Tổng kết công tác Ban đại diện CMHS.
BGH
GVCN
25 - Phát thẻ dự thi cho thí sinh dự thi TS vào 10
- Văn thư in sổ điểm, học bạ từ vnedu.
- Chấm thi thử lần 3.
Đ/C Tú, ĐC Lan
ĐC Lan
Tổ CM
26 - GV ký SĐ, HB
Sáng : kiểm tra HSCM
Chiều : 14 h15 đến 15h15: Họp HĐ xét thi đua các lớp
Từ 15h30 : Họp tổ - Tổng kết các hoạt động tổ, bình xét danh hiệu GV, NV.
GV
Tổ CM
Ban thi đua
 
 
 
27- 29 BGH ký SĐ, Học bạ (K10: ĐC Hải, K11: ĐC Hoàng, K12: ĐC Tuấn Anh). BGH
27 Sáng : - Từ 7h 15: họp Ban thi đua xét thi đua cuối năm
Chiều: Họp cơ quan.
BGH
BGH
28 Chuẩn bị các quyết định khen thưởng.
In giấy khen, chuẩn bị tiền thưởng,
Tổng dọn vệ sinh.
BGH
Bộ phận văn phòng
Đoàn trường- Ban LĐCSVC
30 Tổng kết năm học
Các lớp bàn giao CSVC, đoàn trường bàn giao đoàn viên về sinh hoạt tại phường, xã.
Lễ tri ân của học sinh lớp 12.
BGH
 Ban LĐCSVC-Đoàn trường
HS lớp 12
 
Lưu ý:
  1. Phân công thu hồ sơ, nhập dữ liệu thi tuyển sinh 10: ĐC Lan, ĐC Tú.
  2. Nhập dữ liệu thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Đc Thanh, đc Lan
  3. Từ ngày 24/5-30/5: Lớp trực tuần làm vệ sinh trường hàng ngày.
 
Nơi nhận:
- BGH;
- Tổ CM, Các đoàn thể;
- Toàn thể CB, GV (Qua hộp thư);
- Lưu HS, VT.
  HIỆU TRƯỞNG
 
 (Đã ký)
 
 
Nguyễn Hồng Hải
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Hải

Nguồn tin: Trường THPT Cửa Lò.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

  Hoạt động VH - VN

  VĂN BẢN MỚI

66641/HDLN-SYT-SGD

Hướng dẫn liên mới về phòng chống Covid-19

Lượt xem:448 | lượt tải:0

170/QĐ-THPT

Quy chế dân chủ cơ sở

Lượt xem:1102 | lượt tải:108

171/QĐi-THPT

Quy tắc ứng xử trong trường THPT Cửa Lò

Lượt xem:706 | lượt tải:0

2263/SGDĐT-CTTT

Đẩy mạnh thực hiện đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học".

Lượt xem:456 | lượt tải:0

2186/SGD&ĐT-GDCN-GDTX

Hướng dẫn về hoạt động SKKN năm học 2021-2022

Lượt xem:1350 | lượt tải:0

147/KH-THPT

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022

Lượt xem:765 | lượt tải:0

144/QC-THPT

Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2021-2022

Lượt xem:1872 | lượt tải:0

932/SGD&ĐT-KTKĐCLGD

Thông báo hình thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Lượt xem:652 | lượt tải:0

56/KH-THPTCL

Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025

Lượt xem:702 | lượt tải:0

46/KH-THPT

Kế hoạch tháng 4/2021

Lượt xem:579 | lượt tải:0
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay13,169
  • Tháng hiện tại112,834
  • Tổng lượt truy cập5,625,199
lich cong tac tuan
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây